Stamvegutvalgets arbeid er spesielt rettet mot de overordnede faglige og politiske myndigheter for å få en raskest mulig opprusting av E-16 mellom Sandvika og Bergen til stamvegstandard.

Aktuelt fra Stamvegutvalget

E16 Fagernes-Øylo - testprosjekt for ny entreprisetype

15. juni 2018
Statens vegvesen ønsker å involvere entreprenør i vegutbedringsprosjekter helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt. Utbedring av strekningen E16 Fagernes-Øylo i Valdres blir testprosjekt for den nye entreprisetypen.
Les mer »

Gjennomslag i Bagnskleivtunnelen

14. mai 2018
Den 9. mai ble det gjennomslag i den 4.3 km lange Bagnskleivtunnelen i prosjektet E16 Bagn-Bjørgo, som blir ferdigstilt høsten 2019.
Les mer »
» Flere saker