110 millioner kroner ekstra til E16

 13NYH_01-01-Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16_%237Foto: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

 

Tirsdag 1. desember ble det forlik om Statsbudsjettet 2021 mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.

I det nye budsjettet er det 110 millioner kroner ekstra i potten for E16:

Turnes-Øye:

60 millioner kroner til utbedring av denne strekningen.
Anbud etter Valdresmodellen legges ut i februar/mars 2021
Forutsetter 60 millioner kroner til over Statsbudsjettet 2022

Helgelandsmoenkrysset:

50 millioner kroner til E16 Helgelandsmoenkrysset.
Del av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.
Forutsetter lokal medfinansiering.


» Flere saker