Aktuelt

Trasé ved Ådalselva flomsikret

4. juni 2024
E16 ved Ådalselva i Buskerud var en av vegene som fikk hardest medfart under «Hans». Nå er skadene utbedret og er mer robust mot flom i framtida.
Les mer »

Takk for innsatsen, Vidar Eltun!

16. april 2024
Stamvegutvalget vil varmt takke av en kronisk forkjemper for E16 og en stødig leder siden 2012. Hvordan oppsummerer han selv denne perioden?
Les mer »

Ny ledelse og AU i Stamvegutvalget

14. april 2024
Under Stamvegutvalgets årsmøte 12. april ble ny ledelse og arbeidsutvalg valgt.
Les mer »

Arbeider med utlysinga av dei første kontraktane

5. april 2024
Fellesprosjektet Arna-Stangehelle vil ha dei klare for markanden i juni, om forslaget til NTP går i gjennom.
Les mer »

Forslaget til ny NTP (2025-2036)

22. mars 2024
Her er omtalen som berører E16, i grove trekk.
Les mer »

Lover ny E16 fra Skaret til Hønefoss

20. mars 2024
På en pressekonferanse tirsdag 19. mars vektes veg foran bane i kommende NTP.
Les mer »

- Nå skal Arna-Stanghelle bygges

15. mars 2024
NTP-lekkasjen kom på en pressekonferanse i Bergen 15. mars.
Les mer »

Salve nummer 1000 ble også den siste

1. februar 2024
1030 dager etter anleggsstart ble det markering på Sollihøgda.
Les mer »

Snorklipp for "Valdresmodellen"

15. januar 2024
Under markeringen kom det også flere gode nyheter til Valdres.
Les mer »

86.000 bolter - for sikkerhets skyld

31. oktober 2023
Tung sikring skal sørge for at du kan kjøre trygt på ny E16 Bjørum-Skaret fra høsten 2025.
Les mer »

300 millionar til K5

4. september 2023
Regjeringa set av pengar i 2024 til fellesprosjektet Arna-Stanghelle, slik at det kan gjerast klart til oppstart.
Les mer »

Siste salve og gjennomslag i begge løp

21. august 2023
15. august smalt aller siste sprengsalve i nordgående løp i den nye Sollihøgdtunnelen.
Les mer »

Gjennomslag i sørgående løp av Sollihøgdtunnelen

9. juli 2023
6. juli ble gjennomslagssalva i sørgående løp i Sollihøgdtunnelen skutt!
Les mer »

Sjødeponi i Sørfjorden er godkjend

22. juni 2023
Statsforvaltarens løyve er ei viktig milestolpe for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle
Les mer »

Takket av sekretæren i Stamvegutvalget

2. mai 2023
- En ressurs med stor evne og samferdselspolitisk kontaktflate.
Les mer »

Mange jern i ilden på Isielva bruer

2. mai 2023
Det nærmer seg siste støp på nordgående løp av Isielva bruer. Når begge løp er ferdig, reiser et flott byggverk seg i 22.000 tonn betong, stål og asfalt.
Les mer »

Stamvegutvalgets befaring

19. april 2023
Seks år etter forrige befaring kunne utvalget slå fast dagens status med egne øyne.
Les mer »

Arna-Stanghelle ikke lenger prioritert

15. april 2023
Strammere rammer gjør at Fellesprosjektet ikke ble prioritert i transportvirksomhetenes innspill til Nasjonal Transportplan for perioden 2025-2036.
Les mer »

Lærdalstunnelen blir kveld- og nattestengt

14. april 2023
Statens vegvesen vel å stenge Lærdalstunnelen frå ca. 18.00-06.00 når arbeidet med å oppgradera tunnelen startar.
Les mer »

Feiret milepæl for Sollihøgdtunnelen

23. mars 2023
1000 meter er nådd inn i sørgående løp av tunnelen fra Avtjerna-siden.
Les mer »

Tilrår å nattestenge Lærdalstunnelen

3. mars 2023
Det nærmar seg vedtak om oppgraderingsarbeidet på tunnelen.
Les mer »

Snart legges første bærelag med asfalt

3. mars 2023
Det har skjedd mye i Bukkesteinshøgdtunnelen på Bjørum-Skaret etter gjennomslaget i oktober/november i fjor.
Les mer »

Siste dekkestøp på Brenna bruer

27. januar 2023
- Vi er i rute og har utført siste dekkestøp på Brenna bruer i nordgående løp, melder Statens vegvesen.
Les mer »

Finansministeren besøkte Fellesprosjektet Arna–Stanghelle

11. januar 2023
«Et imponerende og omfattende prosjekt som jeg regner med å se mer til fremover», sa Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer »

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle signerte rådgjevarkontrakt

6. januar 2023
Signeringa av kontrakten med COWI betyr at arbeidet med å førebu byggestart held fram.
Les mer »

Budsjettforlik med gode nyheter til Vestland

30. november 2022
Planleggingen av Arna-Stanghelle kan fortsette.
Les mer »

Hugaviktunnelen åpnet i Vang

18. november 2022
Festdag da rasutsatte Kvamskleiva endelig ble erstattet med tunnel.
Les mer »

Første tunnelgjennomslag i prosjektet

14. oktober 2022
Gjennomslaget på nordgående løp i Bukkesteinshøgda-tunnelen på E16 Bjørum–Skaret ble markert med kake og jubel.
Les mer »

Kan bli stengt i ett år

10. oktober 2022
Lærdalstunnelen kan bli stengt i et helt år. Det vil få konsekvenser for stamvegen mellom Bergen og Oslo.
Les mer »

Statsbudsjettet: Dårlig nytt for E16

6. oktober 2022
I forslaget til nytt statsbudsjett, som ble lagt frem 6. oktober, er det lite å juble for langs E16.
Les mer »

- Ringeriksporteføljen gryteklar

18. august 2022
Nye Veier kan redusere prosjektet med seks milliarder kroner og mener hovedkontraktene kan starte i 2024.
Les mer »

Stamvegutvalgets årsmøte 2022

28. juni 2022
Mandag 27. juni holdt Stamvegutvalgets sitt årsmøte på Voss, et knutepunkt på E16 i et fylke med store prosjekter for veg og bane.
Les mer »

Vegvesenet: Disse veiene vil de prioritere først

10. mai 2022
To E16-prosjekter inne i vegvesenets prioriteringsliste. Fagernes - Hande også nevnt.
Les mer »

Samarbeidsavtalen signert

6. mai 2022
Store fordeler for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, mener prosjektlederen.
Les mer »

Brenna bruer tar form

29. april 2022
Første brudekkestøp for en del av motorveibruene Brenna bruer på nye E16 Bjørum-Skaret er utført.
Les mer »

SD's miljøseksjon befarte Bjørum-Skaret

22. april 2022
Satus for anleggsarbeidet og ytre miljø-tiltak på strekningen var tema.
Les mer »

Reguleringsplanen vedteke

4. april 2022
1. april kom godkjent-stempelet. Vestlandet kan no sjå fram til ny trygg veg og bane mellom Arna og Stanghelle
Les mer »

Sparer fire milliarder

24. mars 2022
Statens vegvesen og Bane NOR sparer fire milliarder kroner ved å bygge veg og bane ut fra Bergen parallelt og sammen.
Les mer »

Miljøkutt gir lågare fartsgrense mellom Sandvika og Hønefoss

11. februar 2022
Nye Veier kuttar stort i kostnadar og CO₂-utslepp. Det betyr maksfart på 100 km/t.
Les mer »

Mange vil bygge fellesprosjektet Arna-Stanghelle

8. februar 2022
– Interessa både nasjonalt og internasjonalt for Norges største tunnelprosjekt er svært høg, fortel prosjektsjef Katrine S. Erstad.
Les mer »

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle startar dialogen med marknaden

9. november 2021
- Ønskjer å skape attraktive kontraktar og komme tidleg på banen, seier prosjektsjef Katrine S. Erstad.
Les mer »

Kvamskleiva åpner tre måneder tidligere

2. november 2021
Vinteren 21/22 blir den siste vinteren med trafikk på den smale og rasutsatte vegstrekningen.
Les mer »

Ny prosjektsjef for E16 og Vossebanen

21. september 2021
Katrine S. Erstad er ny prosjektsjef for storprosjektet frå 1. oktober 2021.
Les mer »

Oppstart Turtnes- Øye

3. september 2021
Markering onsdag 1. september.
Les mer »

Høytrykk over Sollihøgda

3. september 2021
Fem måneder etter anleggsstart på ny firefelts E16 over Sollihøgda jobbes det på høytrykk og med framdriften i god rute.
Les mer »

Stamvegutvalgets årsmøte 2021

24. juni 2021
Ny NTP, status E16 og dialog med vegdirektøren stod på programmet
Les mer »

Lokal entreprenør får utbedre Turtnes-Øye

18. juni 2021
Statens vegvesen har valgt valdresfirmaet Brødrene Dokken AS til å utbedre den vel tre kilometer lange strekningen.
Les mer »

Oppstart Bjørum-Skaret

6. april 2021
Tirsdag 6. april ble de første spadetakene for nye E16 fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole kommune tatt. Spadetakene var fysiske, men arrangementet ble holdt på Teams.
Les mer »

Forslag til ny NTP (2022-33) presentert 19. mars

19. mars 2021
I forslag til ny NTP er disse strekningene omtalt for E16:
Les mer »

Tre får gi tilbud på utbedringen av Turtnes-Øye

19. mars 2021
Av de seks entreprenørene som ønsket å prekvalifisere seg for utbedringen av E16 Turtnes-Øye, har Statens vegvesen invitert tre til å gi tilbud og delta i forhandlinger.
Les mer »

Pengedryss over Vestland og E16

10. mars 2021
Dagens NTP-lekkasje med gode nyheter til Vestlandet og Sogn
Les mer »

Seks firmaer vil bygge ut Turtnes - Øye

1. mars 2021
Oppstart ventes til 1. juli.
Les mer »

Stanghelleseminaret: -Det er vår tur no

27. januar 2021
Digitalt påtrykk for å få K5 (Arna-Stahelle) inn i ny NTP.
Les mer »

110 millioner kroner ekstra til E16

2. desember 2020
Budsjettforliket mellom FRP og regjeringen ga ekstra midler til to prosjekt langs E16
Les mer »

Skanska får bygge E16 Bjørum-Skaret

17. november 2020
Det er nå bestemt at Skanska får bygge nye E16 fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole kommune.
Les mer »

Planprogrammet for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle er godkjent

16. november 2020
Det inneber at forslag til reguleringsplan for strekninga kan gå til vidare behandling.
Les mer »

Første spadestikk for Kvamskleiva

9. november 2020
Lokale ildsjeler, Statens vegvesen og entreprenører tok første spadetak sammen mandag 9. november.
Les mer »

Hæhre entreprenør AS får tilbudet om å bygge Kvamskleiva

14. oktober 2020
Flere gode løsninger avgjorde valget.
Les mer »

Statsbudsjettet 2021

7. oktober 2020
I forslag til Statsbudsjettet 2021 er dette omtalen av E16 Sandvika-Bergen
Les mer »

Høytidelig åpning av Rødølstunnelen

24. september 2020
Filefjellprosjektet ble åpnet med taler og musikk, og ordførerne Vidar Eltun i Vang og Audun Mo i Lærdal er svært fornøyde.
Les mer »

Bjørum-Skaret: Trolig oppstart tidlig i 2021

12. september 2020
Det er ventet signering av kontrakt i november.
Les mer »

Rødølstunellen åpner 23. september

12. september 2020
Med fullført Øye-Eidsbru vil heile E16 Filefjell stå ferdig.
Les mer »

Kvamskleiva: Valg av entreprenør i oktober 2020

12. september 2020
Tre entreprenører med til siste runde. Oppstart trolig i november 2020.
Les mer »

Utsatt i to nye år

12. september 2020
Gigantprosjektet mellom Voss og Bergen er utsatt – sannsynligvis helt til 2024.
Les mer »

Nye Tveit bru er åpnet

16. juni 2020
10. juni ble det markert at nok en flaskehals langs E16 er historie.
Les mer »

Ingenting har skjedd med "Norges verste veg"

20. mai 2020
E16 mellom Bergen og Voss blei kåra til «Norges verste vei» i en uoffisiell kåring i regi av NRK i 2018. Etter det har lite skjedd.
Les mer »

Stamvegutvalgets prioriteringer i NTP

14. mai 2020
Stamvegutvalget har den 13 mai oversendt Samferdselsdepartementet sine prioriteringer i NTP 2022-2033
Les mer »

Vestland fylke vil prioritere E16

4. mai 2020
Det vart røysta over prioriteringane til NTP 2022-33 på eit møte torsdag 30. april.
Les mer »

E16 Rødølstunnelen: Vegvesenet avslutter kontrakten med Aldesa

16. april 2020
Elektroentreprenøren Aldesa har fått flere forsøk på å rette opp feilene i Rødølstunnelen. Nå har Vegvesenet valgt å avslutte kontrakten og overtar arbeidet - med mangelliste.
Les mer »

E16 får midler fra Stortingets koronakrisepakke

14. april 2020
Her er Vegvesenets korona-tiltak som omhandler E16
Les mer »

Konstituerende møte i Stamvegutvalget

31. mars 2020
Se den nye sammensetningen av Stamvegutvalget for kommunevalgperioden 2020-23.
Les mer »

Statlig plan for Ringeriksbanen og ny E16 er vedtatt

31. mars 2020
27. mars vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.
Les mer »

Vil ha innspel til ny NTP

27. februar 2020
Vestland fylkeskommune legg stor vekt på å involvere kommunar og andre samarbeidspartar i arbeidet inn mot NTP.
Les mer »

Samferdsel i Innlandet - seminar om NTP

28. februar 2020
I regi av Innlandet FK ble det den 30. januar avholdt et seminar der de 140 deltakerne var inviterte til å gi innpill på hvordan samferdselen i Innlandet skal formes i framtiden.
Les mer »

Stamvegutvalgets konstituerende møte 30. mars

27. februar 2020
Møtet blir avholdt på Tyinkrysset Fjellstue den 30 mars . I tillegg til konstituering blir hovedsaken stamvegutvalgets innspill til NTP.
Les mer »

E16 fra Bjørum til Skaret er ute på anbud

27. februar 2020
Tre anbydere skal prekvalifiseres for bygging av firefelts motorvei fra Bjørum til Skaret.
Les mer »

Lyser ut E16 Kvamskleiva

27. februar 2020
Vegvesenet lyser ut E16 Kvamskleiva i Valdres som totalentreprise.
Les mer »

Bagnskleivtunnelen åpnet 29. oktober

29. oktober 2019
Mellom 600 og 800 mennesker møtte opp da Bagnskleivtunnelen åpnet tirsdag 29. oktober, ti måneder foran planen.
Les mer »

Statsbudsjettet 2020

8. oktober 2019
Den 7 oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020
Les mer »

Kvamskleiva får oppstart i 2020

5. september 2019
Torsdag 5. september 2019 fikk Vang og Valdres en vegpolitisk julepresang. Kvamskleiva er fremskyndet fire år!
Les mer »

Assisterende vegdirektør besøkte Stamvegutvalgets årsmøte

29. juni 2019
Fredag 28. juni 2019 holdt Stamvegutvalget sitt årsmøte på Filefjellstuene. Hit kom også assisterende vegdirektør, Per Morten Lund. Ny modell og prosess inn mot NTP 2022-2033 stod på agendaen.
Les mer »

Stamvegutvalgets innspill til NTP av april 2019

29. april 2019
Stamvegutvalget har sendt Samfedselsdepartementet innspill om utfordringer i tilknytning til E16 i NTP 2022-33
Les mer »

NTP - ny organisering og prosess

9. april 2019
Samferdselsdepartementet har i arbeidet med NTP 2022-2033 innført en ny organisering og prosess som innebærer at SD har overtatt styringen av NTP-prosessen og der Vegdirektoratet vil få deloppdrag.
Les mer »

Brannen i Gudvangatunnelen

1. april 2019
32 personer ble evakuert da et vogntog tok fyr i Gudvangatunnelen natt til lørdag 30. mars. Det er usikkert når tunnelen vil åpne igjen.
Les mer »

Kvamskleiva ble E16-proppen igjen

13. mars 2019
Like sikkert som at E16 over Filefjell er vinteråpen, blir det propp i den ferdig regulerte og byggeklare Kvamskleiva. Se video fra trafikkaoset 12.mars her.
Les mer »

Innspill til ny NTP

10. oktober 2018
Stamvegutvalget har sendt inn et innspill til de forberedende arbeider med nye rutevise utredninger i tilknytning til NTP 2022-33.
Les mer »

Statsbudsjettet 2019

10. oktober 2018
Den 8. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019
Les mer »

Møte med Nasjonal rassikringsgruppe

27. august 2018
Den 14. august hadde Stamvegutvalgets arbeidsutvalg et positivt møte med Nasjonal rassikringsgruppe – som nå arbeider for at det det utarbeidea en 12-årlig nasjonal rassikringsplan.
Les mer »

E16 Fagernes-Øylo - testprosjekt for ny entreprisetype

15. juni 2018
Statens vegvesen ønsker å involvere entreprenør i vegutbedringsprosjekter helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt. Utbedring av strekningen E16 Fagernes-Øylo i Valdres blir testprosjekt for den nye entreprisetypen.
Les mer »

Gjennomslag i Bagnskleivtunnelen

14. mai 2018
Den 9. mai ble det gjennomslag i den 4.3 km lange Bagnskleivtunnelen i prosjektet E16 Bagn-Bjørgo, som blir ferdigstilt høsten 2019.
Les mer »

Stamvegutvalget ser frem mot ny NTP

4. mai 2018
Stamvegutvalgets årsmøte 4. mai oppsummerte en periode med både seiere og utfordringer, og staket ut veien videre frem mot ny NTP.
Les mer »

E16 Bergen-Voss er «Norges verste veg»

2. mai 2018
I NRKs uoffisielle kåring er både fagjuryen og publikum enige om hva som for tiden er "Norges verste veg".
Les mer »

Statlig reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16

24. april 2018
Bane NOR og Statens vegvesen har nå sendt ut forslag til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss på høring.
Les mer »

Samferdselsministeren og Valdres i dialogmøte om E16

24. april 2018
Den 19. mars hadde samferdselsminister Solvik-Olsen et positivt dialog møte med politikere og næringsliv i Valdres.
Les mer »

Bedre og raskere veg til Gardermoen

13. april 2018
Det er lagt fram forslag om utbygging av ny E16 Eggemoen- Olum på 12.5 km med 90 km/t fartsgrense og anleggsstart vår 2019. Samtidig har Statens vegvesen lagt fram forslag til kommunedelplan for tverrsambandet Nymoen/Hensmoen-Eggemoen på E16 med ca 4km kortere kjørelenge langs E16.
Les mer »

Handlingsprogrammet for NTP 2018-2023(29)

14. februar 2018
Det endelige handlingsprogrammet for NTP ble fremlagt av Statens vegvesen 14. februar 2018.
Les mer »

Lastebileierene krever 8.5 m vegbredde på E16

24. januar 2018
Under Norges Lastebileier-Forbund (NLF)sin transportkonferanse 19. - 20. januar fikk representanter for NLF møte med vegdirektør Terje Moe Gustafsen med hovedfokus på vegbredden på E16 gjennom Valdres
Les mer »

Stamvegutvalgets innspill til forslaget til HP

6. november 2017
Stamvegutvalget har den 27. oktober gitt sitt innspill til forslaget til handlings- program for NTP 2018-2023 (2029)
Les mer »

Handlingsprogrammet for NTP 2018-2023 (2029)

16. oktober 2017
Statens vegvesen har den 13/10 sendt sitt forslag til handlingsprogram for NTP 2018-2023 på høring.
Les mer »

Statsbudsjettet 2018

17. oktober 2017
Den 12. oktober framla regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2018
Les mer »

Filefjelltunellen åpnet – E16 er 100% vintersikker!

3. oktober 2017
Den 29 september var det felles markering av åpningen av E16 over Filefjell og kulturpris fra EU til Kongevegen over Filefjell.
Les mer »

Stortingsbehandlingen av NTP 2018-29

22. juni 2017
Den 19. juni behandlet Stortinget NTP 2018-29
Les mer »

Prisdryss til Kongevegen over Filefjell

22. mai 2017
Gleden over å bli tildelt EU's kulturminnepris, Europa Nostra, for 2017 hadde ikke rukket å legge seg før det viste seg at Kongevegen over Filefjell også var plukket ut til å vinne en av de prestisjetunge Grand Prix-hedersprisene.
Les mer »

Stamvegutvalgets årsmøte med befaring av Filefjelltunnelen

9. mai 2017
Årsmøtet 5.mai 2017 ble avholdt med godt oppmøte og et klart fokus på å jobbe mot fullføring av E16. Avslutningsvis fikk utvalget bli med på en befaring gjennom Filefjellstunnelen, som åpnes for fri ferdsel i oktober.
Les mer »

Stortingsmeldingen om NTP 2018-29

3. april 2017
Regjeringen la den 5 april fram stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2018-29.
Les mer »

Utbygging og finansiering av Bjørum-Skaret

3. april 2017
En samlet transport – og kommunikasjonskomitee har gitt Samferdselsdepartementet fullmakt til å gjennomføre prosjektet E16 Bjørum-Skaret innenfor en kostnadsramme på 4540 mill. kr.
Les mer »

Bagn-Bjørgo framskyndes med 10 måneder

29. mars 2017
Statens Vegvesen og entrepenøren Skanska har inngått avtale som framskynder åpningen av Bagn-Bjørgo med 10 måneder.
Les mer »

Funksjonsfordeling mellom E16, Rv7 og Rv52

21. mars 2017
De 4 samarbeidspartiene ( H, FrP, KrF og V) har inngått avtale om å satse både på E16, Rv7 og Rv52 som nordlige alternativ til E134.
Les mer »

KS1 for KVU Gol-Voss er ferdig

17. januar 2017
Det er nå utarbeidet en kvalitetssikringsrapport (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) Gol- Voss. Rv7 og Rv 52,
Les mer »

150 høringsuttalelser til KVU Gol-Voss

22. desember 2016
Innen høringsfristen 15. desember var det innkommet ca. 150 høringsuttalelser til KVU Gol-Voss.
Les mer »

Utbygging og finansiering av ny veg over Sollihøgda

20. desember 2016
Samferdselsesdepartementet har lagt fram forslag om utbygging og finansiering av strekningen Bjørum-Skaret over Sollihøgda. Anleggsstart 2018 og trafikkåpning 2022.
Les mer »

Ny film viser utbygginga over Filefjell

1. november 2016
Statens vegvesen har no lansert ein film som viser utbygginga over Filefjell.
Les mer »

Statsbudsjettet 2017

9. oktober 2016
Den 6 oktober framla regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2017.
Les mer »

Stamvegbefaring Bergen - Sandvika (1)

5. september 2016
Den 1. og 2. september arrangerte Stamvegutvalget en befaring langs E16 mellom Bergen og Sandvika.
Les mer »

KVU anbefaler Rv52 som hovedveg mellom Gol og Voss

5. september 2016
Statens vegvesen la den 1 september på Voss fram sin konseptvalgutredning (KVU) for Rv7 og Rv52 Gol-Voss med anbefalning om at Rv52 over Hemsdal sammen med E134 over Haukli skulle være de to hovedvegene øst-vest.
Les mer »

Stamvegbefaring Bergen - Sandvika

2. juni 2016
Den 1 og 2 september arrangerer Stamvegutvalget befaring langs E-16 mellom Bergen og Sandvika. Les mer om program og påmelding.
Les mer »

Stamvegutvalgets innspill til NTP 2018-21

30. mai 2016
Stamvegutvalget har i brev av 15. april gitt sitt innspill til NTP 2018-21 (29).
Les mer »

Gunstige anbud på Øye-Eidsbru

7. april 2016
Den 30 mars var det anbudsåpning på Øye-Eidsbru som viste svært gunstige priser i forhold til beregnet kostnad.
Les mer »

Årsmøte i Stamvegutvalget

6. april 2016
På årsmøtet i Stamvegutvalget på Filefjellstuene 1. april, var innspel til NTP 2018-2029 og status for E16 frå regionane viktige saker utanom vanlege årsmøtesaker.
Les mer »

Tryggare ferdsel over fjellet

5. april 2016
Nyvegen på båe sider av Filefjell gjev merkbart tryggare ferdsel. Og til sommaren blir den opne traseen over fjellet asfaltert og klar.
Les mer »

Status E16/Ringeriksbanen

4. april 2016
På årsmøtet i Stamvegutvalget 1. april, ble status for E16 Skaret-Hønefoss/Ringeriksbanen presentert.
Les mer »

Nasjonal Transportplan 2018-2029

29. februar 2016
Transportetatene la 29. februar fram sitt forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029.
Les mer »

Ny brosjyre om E16

16. november 2015
Stamvegutvalget har utarbeidet en brosjyre om hovedmomenter og nærmere informasjon om E16 i tilknytning til Øst –vest utredningen.
Les mer »

Regjeringen prioriterer E134 med nærmere vurdering av Rv7 og Rv52

4. januar 2016
Regjeringen gir disse innspillene til Statens vegvesen sitt videre arbeid med øst-vest forbindelsene i NTP 2018-19.
Les mer »

Voss-Arna bygges etter alternativ K5

9. desember 2015
Regjeringen har nå konkludert med at veg og jernbane mellom Voss og Bergen skal utbygges etter alternativ K5, som er det mest populære av de 5 alternativene som ble sendt på høring.
Les mer »

Aksjon for E16 på Stanghelle

16. november 2015
Den 8/11 ble det arrangert fakkeltog på Stanghelle for å få fortgang i hva som skal gjøres på den rasutsatte strekningen mellom Arna og Voss.
Les mer »

Klarsignal for Bagn - Bjørgo

16. november 2015
Den 12 november vedtok et enstemmig Storting bompengeproposisjonen for Bagn-Bjørgo, som starter opp sommeren 2016.
Les mer »

Høgfjellskonferansen 2015 med fokus på øst-vest utredningen

2. november 2015
Både statsråd Ketil Solvik-Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen var blant innlederne.
Les mer »

Statsbudsjettet 2016

7. oktober 2015
Den 7. oktober ble statsbudsjettet for 2016 lagt fram.
Les mer »

Stamvegvisa

5. oktober 2015
Her kan du høyre Stamvegvisa slik ho vart framført under prisutdelinga til Kongevegen over Filefjell - Vakre vegars pris - 11. september 2015. Kristen Olav Grøttebø og karane i Longhorn har fortsatt eit godt grep om både visa og publikum snart 25 år etter at visa vart laga.
Les mer »

Regionale møter med fylkeskommunene om NTP

24. september 2015
Styringsgruppa for NTP har avholdt regionale møter med fylkeskommunene og de største byområdene om NTP 2018-2029 – og deretter mottatt skriftlige innspill fra disse til arbeidet i planfasen.
Les mer »

90 km/t på nye E16 over Filefjell?

24. september 2015
Statens Vegvesen arbeider for tiden med en utredning om fartsgrenser, og den nye E16 over Filefjell er en av flere fjellstrekninger der det vurderes 90 km fartsgrense.
Les mer »

Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: Mål om byggestart i 2019

24. september 2015
Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen starte planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss med mål om anleggsstart i 2019.
Les mer »

Uttalelse til riksvegutredningen

24. september 2015
Den 29 mai avga Stamvegutvalget sin uttalelse til Riksvegutredningen 2015.
Les mer »

Øst-vest utredningen - oppsummering av høringsuttalelser

24. september 2015
Statens Vegvesen har oversendt en rapport til Samferdselsdepartementet som oppsummerer høringsuttalelsene som kom inn til utredningen om øst-vestforbindelsene.
Les mer »

Politisk ledelse på befaring

30. mars 2015
I tilknytning til øst-vest utredningen kjørte den politiske ledelse i Samferdselsdepartementet alle de fire aktuelle øst-vest forbindelsene den 16. og 17. februar. Tross uvær i fjellet, gikk det greit over Filefjell.
Les mer »

Stamvegutvalgets årsmøte 2015

30. mars 2015
Den 20. mars ble det avholdt årsmøte i Stamvegutvalget der viktigste sak var uttalelse til øst-vest utredningen.
Les mer »

Riksvegutredningen 2015

30. mars 2015
I mars la Statens vegvesen fram sin riksvegutredning som består av en samlet rapportog rutevise utredninger for alle hovedveger.
Les mer »

E-16 og Ringeriksbanen over Helgelandsmoen

9. februar 2015
Jernbaneverket og Statens Vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av E-16 på strekningen Kroksund – Ve krysset.
Les mer »

Øst-vest utredningen

26. januar 2015
Den 21. januar la Statens vegvesen fram øst-vest utredningen, og foreslo at vegene over Haukeli og Hemsedal skulle bli nye hovedforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet.
Les mer »

Fønhus - Bagn åpnet

16. desember 2014
Mandag 8. desember klippet ordfører Kåre Helland snoren for det 10,2 km lange prosjektet Fønhus-Bagn.
Les mer »

Øst-vest konferanse

15. desember 2014
Den 1. desember 2014 ble det avholdrt en ny innspillskonferanse om øst-vest utredninger.
Les mer »

Presentasjon for Hordaland samferdselsutvalg

23. oktober 2014
Den 22. oktober var representanter for E-16, RV7 og E-134 invitert til orienteringer i Hordaland samferdselsutvalg.
Les mer »

Statsbudsjettet 2015

8. oktober 2014
Den 8. oktober ble statsbudsjettet for 2015 lagt fram.
Les mer »

Smedalsosen - Borlaug åpnet

8. september 2014
Den 30. august 2014 vart strekninga Smedalsosen - Borlaug opna.
Les mer »

Innspillskonferanse om øst-vest forbindelsene

8. september 2014
Den 11. juni ble det avholdt innspillskonferanse i arbeidet med øst-vest forbindelsene.
Les mer »

Stamvegutvalgets årsmøte 2014

13. mai 2014
Dette årsmøtet ble avholdt på Tyinkrysset Høyfjellsstue den 9. mai. Spesielle temaer var regionvise orienteringer, Filefjellutbyggingen, nye rutevise utredninger og ny øst-vest utredning.
Les mer »

Vegdirektøren signerte på Maristova

3. april 2014
Kontrakten på prosjektet Varpe bru - Smedalsosen på Filefjell ble 1. april underskrevet av vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Hæhre Entreprenør AS.
Les mer »

Konsepvalgutredning (KVU) for Voss - Arna

3. april 2014
Statens vegvesen og Jernbaneverket har utarbeidet en konseptutvalgutredning (KVU) for strekningen Voss - Arna.
Les mer »

Statsråden kommer med mer penger til Bagn-Bjørgo

3. april 2014
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lova fleire statlege kroner til utbygging av E16 mellom Bagn og Bjørgo.
Les mer »

Handlingsprogrammet NTP 2014-17 (23)

18. februar 2014
Det endelige handlingsprogrammet for NTP ble framlagt av Statens Vegvesen 13. februar 2014. Etter høringsrunden ble Bjørum-Skaret samt Bagn-Bjørgo og parseller på Øye-Borlag framprioritert i tid.
Les mer »

Veikonferansen 2014

18. februar 2014
Veikonferansen 2014 ble avholdt i regi av Opplysningsrådet for veitrafikken den 10. og 11. februar i Bergen. Konferansen hadde spesielt fokus på øst-vest forbindelsene i Sør Norge.
Les mer »

Stortinget har behandlet NTP

6. februar 2014
Stortinget har behandlet Stortingsmeldingen om NTP den 19/6-2013. Flertallet sluttet opp om regjeringens forslag til investeringsprogram.
Les mer »

Stamvegutvalgets uttalelse til Handlingsprogrammet for NTP

6. februar 2014
I uttalelsen bes det om raskere oppfølging av de allerede prioriterte prosjekter, og spesielt om at Bjørum-Skaret, rassikringsprosjektet Kvamskleiva startes opp i slutten av 2014-17.
Les mer »

Nestunnelen åpnet for trafikk

6. februar 2014
Nestunnelen i Hole åpnet for trafikk den 31. januar, og er rehabilitert etter å ha vært stengt siden mars 2011 pga. ras.
Les mer »

Krev bedre informasjon om E-16

6. februar 2014
Leder i Stamvegutvalget, Vidar Eltun, krever bedre informasjon om E-16, når de øvrige vegene mellom øst og vest er stengt.
Les mer »

E-16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen: Samordnet planlegging og utbygging

6. februar 2014
For å sikre en effektiv fremdrift i den videre planleggingen av både E-16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen har Samferdselsdepartementet nå gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å avklare og samordne viktige spørsmål.
Les mer »

Nei til bom på Fønhus-Bagn-Bjørgo

6. februar 2014
Oppland fylkeskommune har sagt nei til bom på denne strekningen etter e-post fra statssekretær Bård Hoksrud.
Les mer »

Vegtunnelen forbi Voss åpnet

6. februar 2014
Etter tre års byggetid ble Vangstunnelen med tilhørende vegnett åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 20. desember.
Les mer »

Konstituerende møte Stamvegutvalget

24. januar 2012
Det blir konstituerende møte i Stamvegutvalget for perioden 2012-15 på Tyinkrysset Høyfjellstue fredag 23. mars.
Les mer »

St. meld. nr. 26 om Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023

15. april 2013
Regjeringen la den 12. april fram stortingsmelding nr. 26 om Nasjonal Transportplan, der den økonomiske rammen er økt med 50% i forhold til gjeldene plan.
Les mer »

Folkeaksjon for E-16 i Voss

13. februar 2013
Den 8. februar vart det halde folkeaksjon for ny E-16 frå Lundaosen ved Voss til Sogn og Fjordane si grense.
Les mer »

Møte med Samferdselsdepartetmentet om E-16

10. desember 2012
Den 27. november orienterte representanter fra Stamvegutvalget Samferdselsdepartementet om E-16 og Stamvegutvalgets innspill til NTP.
Les mer »

E-16 Bergen – Gävle åpnet

1. oktober 2012
Den 25. september ble strekningen fra Hønefoss – Gardermoen - Kongsvinger – Gävle omklassifisert til E-16.
Les mer »

Stamvegutvalgets innspill til NTP

18. juni 2012
Stamvegutvalget behandlet den 5. juni sitt endelige innspill til NTP 2014-2023. Hovedbudskapet med nærmere begrunnelse kan du lese her.
Les mer »

Stamvegbefaring Bergen-Sandvika 4.-5. juni

10. mai 2012
Den 4. og 5. juni arrangerte Stamvegutvalget befaring langs E-16 mellom Bergen og Sandvika. Her kan du lese om befaringen.
Les mer »

Langstenging over Filefjell til høsten

10. mai 2012
På grunn av utfordrende spregningsarbeid ved Smedalsosen i Lærdal må Statens Vegvesen stenge E-16 for all trafikk på virkedagene mandag kl. 07.00 til fredag kl. 14.00 i tidsrommet 20. august til 12. oktober.
Les mer »

Felles planer på strekningen Voss – Arna

10. mai 2012
Samferdselsministeren har bedt om at det utarbeides en felles konseptvalgutredning for veg og bane for å løse trafikkutfordringene på strekningen Voss – Arna.
Les mer »

Vidar Eltun ny leder i Stamvegutvalget

29. mars 2012
Den 23. mars 2012 ble det avholdt konstituerende møte i Stamvegutvalget der ordfører Vidar Eltun, Vang kommune ble valgt til ny leder, mens ordfører Eirik Haga fra Vaksdal ble valgt til ny nestleder.
Les mer »

Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023

29. mars 2012
I Stamvegutvalgets møte 23 .mars orienterte Kjell Kvåle i Statens Vegvesen om NTP – både generelt og spesielt om E-16 mellom Bergen og Filefjell.
Les mer »

Stamnettutredningen for E-16

22. november 2011
Stamvegutvalgets årsmøte 27/6-2011 har uttalt seg positivt til den nye stamnettutredningen om E-16, og sluttet opp om følgende prioriteringer.
Les mer »

Bergen – Filefjell. Tunnelopprustning i 30-årsperspektiv

22. november 2011
I stamvegutvalgets årsmøte 27/6-2011 orienterte sjefsingeniør Arnfinn Ansok, Statens Vegvesen om «tunnelvegen» mellom Bergen og Filefjell og ulike strategier for opprustning.
Les mer »

Handlingsprogrammet NTP 2010-13

22. november 2011
Orientering på stamvegutvalgets årsmøte 23/6-2010 om handlingsprogrammet i NTP 2010-13 med spesielt fokus på E-16. Dette ved prosjektleder Bjørn Nyquist.
Les mer »

Orientering om E-16 over Filefjell

22. november 2011
I stamvegutvalgets årsmøte 23/6-2010 orienterte prosjektleder Oddvin Ylvisaker om E-16 over Filefjell (Øye – Borlaug), som har fått egen post på Statsbudsjettet, og som skal være fullført i løpet av 2016.
Les mer »

Møte om Bergen – Gävle

22. november 2011
Den 30. mai ble det avholdt et fellesmøte mellom kommunene på norsk side for å drøfte etableringen av partnerskap E-16. Hensikten med dette er å utvikle samarbeidet langs den nye E-16 mellom Bergen – Sandvika – Hønefoss – Gardermoen – Kongsvinger – Gävle. Det ble konkludert med å etablere en interimgruppe for å videreføre dette under ledelse av ordfører Knut Hvithammer i Sør-Odal kommune. I møtet ble det også opplyst at FN hadde godkjent omklassifisering av RV35, RV2, RV200 til RV16.
Les mer »

Arbeidene i Nestunnellen starter før jul

22. november 2011
Nestunnellen har vært stengt siden i mars, og i oktober ble det åpnet omkjøringsveg. Arbeidet med tunnelen er utsendt på anbud med sikte på oppstart før jul.
Les mer »