90 km/t på nye E16 over Filefjell?

90-km.jpg.jpegStatens Vegvesen arbeider for tiden med en utredning om fartsgrenser,  og den nye E16 over Filefjell er en av flere fjellstrekninger der det vurderes 90 km fartsgrense.

Les artikkel i avisa Valdres

» Flere saker