Arna-Stanghelle ikke lenger prioritert

Xmeno FHb 36St Vidf 8Xr LSQ1m EC_Cw E2IN_Sk MFt ZRJ6QFoto: Red Ant/Statens vegvesen

Det er ikke nok penger til byggestart for prosjektet med de økonomiske rammene Vegvesenet og jernbanesektoren er bedt av Samferdselsdepartementet om å prioritere innenfor. Det betyr at det kun kan starte et fåtall nye, store utbyggingsprosjekter i perioden 2025-2030 dersom de stramme rammene blir en realitet.

Hva skjer i Fellesprosjektet nå?

Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad forteller at arbeidet i prosjektet på nåværende tidspunkt ikke påvirkes av transportvirksomhetenes prioriteringsliste og at de jobber videre med forberedende arbeid.

- Vi har fått 200 millioner kroner fra regjeringen i år til å utføre grunnerverv og forberedende arbeider, og dette oppdraget skal fullføres. Fellesprosjektet Arna- Stanghelle er et stort prosjekt som krever mye forberedelser før en eventuell byggestart. Disse arbeidene går som planlagt ut 2023.

Grunnerverv fortsetter med arbeidene som er nødvendig for å kunne nå byggestart i 2024. Per nå har prosjektet innløst og inngått avtaler med de fleste boligeierne i prosjektet. I tillegg fortsetter BKK arbeidet med å legge anleggsstrøm langs eksisterende E16.

Parallelt med det forberedende arbeidet pågår det en ekstern kvalitetssikringsprosess kalt KS2. COWI er godt i gang med detaljplanleggingen av de første arbeidene som vil markere byggestart for prosjektet.

Prosjektet vil ikke lyse ut nye kontrakter i markedet før politisk prioritering av prosjektet er avklart.

Ny NTP for perioden 2025-2036 skal til politisk behandling våren 2024.

- Ikke et alternativ

Å utsette ny jernbane og E16 Arna-Stanghelle i 13 år er ikke eit alternativ, sier ordfører i Vaksdal, Hege Eide Vik, til NRK Vestland

- Det er bred  politisk enighet om dette prosjektet. Dagens veg og bane kan ikke rassikres. Da må ny trasé komme snarest for å sikre liv og helse og forutsigbare reisevilkår for mennesker og varetransport, seier Vik.

Hun mener kriteriet om samfunnsøkonomisk nytte som Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet bruker, gir feil utslag.

- Vi må prioritere liv og helse når vi skal bruke avgrensa midler på samferdsel, og rundt de store byene og mellom Norges to største byer må vi satse på tog. Det er stor verdiskapning på Vestlandet, og det vil vera vel anvendte penger å investere i forutsigbar veg og bane for å sikre transport mellom Bergen og Oslo.

Les hele saken på NRK Vestland

» Flere saker