Bedre og raskere veg til Gardermoen

Prosjektene E16 Eggemoen-Olum og Nymoen/Hensmoen-Eggemoen vil bety vesentlige forbedringer både i veglengde, høydemeter, .innspart reisetid og komfort mellom Hensmoen/Nymoen og Olum, og således for all trafikk vestfra til Gardermoen.

E16 Eggemoen-Olum

Skjermbilde 2018-04-13 kl. 15.02.01.png

Nærmere info om E16 Eggemoen-Olum:

E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen

Skjermbilde 2018-04-13 kl. 15.25.02.png  

Nærmere info om E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen:

» Flere saker