E-16 Bergen – Gävle åpnet

E-16-åpnet _hbÅpningsmarkeringen var på Kongsvinger den 25. september og avdukingen ble foretatt av samferdselsminister Marit Arnstad og hennes svenske ministerkollega Catharina Elmsäter-Svärd.

Forlengingen av E16 fra Hønefoss over riksgrensen til Gävle i Sverige er et resultat av et norsk-svensk samarbeid for å utvikle og utbedre vegforbindelsene mellom de to landene, sa samferdselsminister Arnstad:

- Effektiv grenseoverskridende infrastruktur er avgjørende for å redusere avstandsulempene for næringslivet. Vegtrafikken mellom våre to land er omfattende. Nye E16 vil gjøre transporten tryggere, og vil gjøre hverdagen enklere for de som ferdes på den.

Markeringen skjedde på Kongsvinger, hvor samferdselsministeren og Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd foresto avdukningen av det nye skiltet.

Det er riksveiene 35, 2 og 22 som i dag ble omskiltet til ny Europaveg 16. Den nye europavegen strekker seg nå fra Londonderry i Nord-Irland via Skottland til Bergen, og så på tvers av Norge og Sverige: Fagernes - Hønefoss - Gardermoen - Torsby - Malung - Borlänge - Falun - Sandviken - Gävle.

Det er FN-organet United Nations Economic for Europe (UNECE) i Geneve som har godkjent omklassifiseringen og utvidelsen av E16.

*******

I tilknytning til åpningsmarkeringen hadde representanter fra Stamvegutvalgets arbeidsutvalg møte med representanter for det svenske og norske partnerskapet for E-16. Hensikten var gjensidig orientering og drøftelse om framtidig strategi, organisering og samarbeid.

Eltun -Arnstad _hbStamvegutvalgets leder Vidar Eltun hilser på samferdselsminister Marit Arnstad under åpningsmarkeringen.

Kart -Oslo -Gavle _hb

Jfr. følgende vedlegg: 

Video Bergen - Gävle (4,52 min.)
Systemanalyse Gävle - Oslo (E-16)

» Flere saker