E-16 og Ringeriksbanen over Helgelandsmoen

Sundvollen.jpg.jpegJernbaneverket og Statens Vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av E-16 på strekningen Kroksund - Ve krysset.

Les pressemelding: Jernbaneverket og Statens vegvesen tilrår trasé for Ringeriksbanen og ny E16

» Flere saker