E-16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen: Samordnet planlegging og utbygging

For å sikre en effektiv fremdrift i den videre planleggingen av både E-16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen har Samferdselsdepartementet nå gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å avklare og samordne viktige spørsmål.

Les hele pressemeldinga fra Samferdselsdepartementet her.

» Flere saker