E16 får midler fra Stortingets koronakrisepakke

Binary -2875166-1354979Illustrasjonsbilde: Statens vegvesen

I påskeuka ble det vedtatt en krisepakke i Stortinget hvor det ble satt av 900 millioner kroner til samferdsel. 600 av disse skulle gå til vei.

Tirsdag 14.april ble de 600 mill fordelt.

- Statens vegvesen har fordelt dette slik at alle deler av landet får midler. Øst får 188 millioner, Sør får 78 millioner, Vest får 130 millioner, Midt-Norge får 73 millioner, og Nord-Norge får 132 millioner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Reduserer vedlikeholdetterslepet

- Nå skaper vi økt aktivitet og samtidig reduserer etterslepet på vedlikeholdet på veiene våre, sier Bjørn Laksforsmo, direktør i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

- Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valg prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter. Fordelingen av oppgaver speiler vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet.

 

Tiltakene som gjelder E16:

  • Utbedring av skader på E16 Hønefoss-Nes
  • Rehabilitering av viltgjerde på E16 Roa-Gardermoen
  • Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen.

 

Håper på oppfølging i NTP

Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb er fornøyd med at både E16 mellom Bergen og Voss får penger til nytt skrednett i Kluftafjelltunnelen. Også tiltak på tunneler på under 500 meter vil komme hans kommune til gode.

- Det er rett medisin i denne situasjonen vi er i, sier Ringkjøb.

Men rassituasjonen løses ikke bare av krisepakken fra Samferdselsdepartementet, sier ordføreren.

- Jeg håper at de følger opp prioriteringene fra krisepengene som nå er gitt, og at også i Nasjonal transportplan blir lovet penger til E16, sier han.

Klikk her: Les hele saken på NRK.no

Klikk her: Se oversikt over alle tiltakene

» Flere saker