E16 Fagernes-Øylo - testprosjekt for ny entreprisetype

Da Vegvesenet ved vegavdeling Oppland og Vegdirektoratet inviterte til dialogkonferanse på Gardermoen siste dagen i mai, ville åtte entreprenørbedrifter være med på utviklingen av denne nye typen entreprise.

Direktør for vegavdeling Oppland, Cato Løkken, var svært fornøyd etter konferansen.

- Vi var spente på hvordan bransjen ville ta imot den nye utfordringen fra oss, men de som var med på dialogkonferansen, viste stor interesse og stort engasjement for å involvere seg helt fra reguleringsplanfasen. Noen ønsket å styre hele prosessen med egne ressurser mens andre ville dra veksler på fagfolka i Vegvesenet i denne fasen, sier Cato Løkken.

Les hele nyheten på Statens vegvesen sine nettsider

Mandag 11.06.2018 holdt representanter fra Statens vegvesen en presentasjon om arbeidet fremover med E16 gjennom Valdres og den nye metodikken.

Les Statens vegvesen sin presentasjon om prosjektet her

 Se video:

Vegar Antonsen

 

» Flere saker