Feiret milepæl for Sollihøgdtunnelen

2_forbolting -avtjernaHer monteres 6 meter lange forbolter som bindes sammen for å holde berget stabilt etter sprenging. Etter utlasting av stein vil bergrommet sikres permanent.
(Foto: Statens vegvesen)

- Denne milepælen er etterlengtet for oss, etter en lang vinter med krevende arbeidsforhold, forteller byggeleder Trond Øygarden fra Statens vegvesen, han tilføyer: tunneldriverne fortjener virkelig en real kakebit nå!

Krevende geologiske forhold

Det har vært jobbet med krevende geologiske forhold hele veien i drivingen av den nye Sollihøgdtunnelen som skal bli hele 3350 meter lang. Fjellet består av rombeporfyr som er en lavabergart. Lavastrømmene oppstod for 300 millioner år siden, og mellom disse lavastrømmene ligger vannførende lag som består av askelag og sedimenter.

Et slikt porøst lag har fulgt arbeidet i tunnelen hele veien. Det er vannførende lag i dårlig berg som må tettes og sikres før videre inndrift. Dette for å unngå innlekkasjer som kan påvirke grunnvannstand og for å sørge for at det ikke raser ut mer stein enn nødvendig for framtidig tunnel.

Det er derfor behov for mye injeksjon og sikring av tunnel - noe som tar lang tid. Det blir kun 10 meter inndrift per uke ved slike forhold.

- Vi har god fremdrift i det ene løpet, men det går litt langsommere på det andre tunnelløpet. Vi har et tett og godt samarbeid med Skanska for å sikre best mulig inndrift og sikring i tunnelen, sier Øygarden.

Status for Sollihøgdtunnelen i tall

Fra Skaret:

  1. Første salve fra Skaret ble avfyrt 7.september 2021.
  2. Vi passerte 1.000 m fra Skaret 5.okt 2022.

Fra Avtjerna:

  1. Første salve fra Avtjerna ble avfyrt 5.november 2021.
  2. 18.mars 2023 passerte vi 1.000 m fra Avtjerna.

Det gjenstår cirka 850 meter tunneldriving, mer spesifikt gjenstår 785 meter på sørgående løp og 946 meter på nordgående løp.

Øygarden oppsummerer at inndrift fra Avtjerna i sør og Skaret i nord vil være avgjørende for når og hvor endelig tunnelgjennomslag blir, men anslår at det blir til høsten en gang ( i nærheten av Niskinvegen for de som er lokalkjent).

Arbeidet med Bukkesteinshøgdtunnelen (800 meter) går etter planen, der første lag med asfalt er lagt. Nå er det startet opp arbeid med vann- og frostsikring av tunnelen. Montering av veggelementer vil starte opp etter påske.

» Flere saker