Felles planer på strekningen Voss – Arna

Samferdselsministeren har bedt om at det utarbeides en felles konseptutvalgutredning for veg og bane for å løse trafikkutfordringene på strekningen Voss - Arna.

Arbeidet starter opp med et arbeidsseminar (verksted) på Voss den 29. mai.

Les mer i vedlagte pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

» Flere saker