Fønhus - Bagn åpnet

Tunellopning_kake.jpg

Mandag 8. desember klippet ordfører Kåre Helland snoren for det 10,2 km lange prosjektet Fønhus-Bagn.

Tunellopning_fest.jpg

Åpningen av Fønhus-Bagn innebærer at det nå er fullgod standard på E-16 mellom Buskerud grense og Bagn. Oppstarten av Bagn-Bjørgo er planlagt vår 2015, slik at strekningen Buskerud grense-Bjørgo på 46 km kan ferdigstilles 2017/2018.

Les mer.

» Flere saker