Funksjonsfordeling mellom E16, Rv7 og Rv52

Solvik_Olsen_web.jpgDEN BREDE VEI: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil satse både på Hemsedal, Filefjell og Hardangervidda. Foto: Vidar Ruud / Scanpix  (Bergens Tidende)

E16 kommer til å være en viktig vegforbindelse øst-vest også i neste NTP-periode fra 2018-2029.

De 4 samarbeidspartiene er enige om å funksjonfordele den nordlige hovedvegforbindelsen mellom E16,Rv7 og Rv52.

Begrunnelsen er at disse vegene har sine egne funksjoner og ulike nedslagsfelt - og at det er vanskelig å finne en veg som foretrekkes av alle.

Funksjonsfordelingen er:

  • E16 skal fullføres - er vintersikker og er også en avlastningsveg
  • Rv7 skal utvikles som en hovedvegforbindelse for persontrafikk
  • Rv52 skal være hovedforbindelse for næringstrafikk

Det er så langt ikke nevnt noe om videre utredning  av E134  med arm til Bergen.

Nærmere informasjon kommer i Stortingsmeldingen om NTP som legges fram den 7 april.

Stamvegutvalgets leder Vidar Eltun har vurdert lekkasjene til NTP så langt - les her.

E16_brosjyre.jpg

» Flere saker