Gunstige anbud på Øye-Eidsbru

oye-eidsbru_web.jpg

Den 30 mars var det anbudsåpning på Øye-Eidsbru som  viste svært gunstige priser i forhold til beregnet kostnad.

Fra pressemeldinga:
Ti tilbod kom inn og skilnaden mellom billegaste og dyraste var nær ei dobling. Pristilboda strekk seg frå 339,5 til 640,8 millionar kroner. Statens vegvesen vil no kontrollrekne tilboda, og det er venta kontraktsignering i mai.

Les hele pressemeldinga her.

De  gunstig anbud gjør det enda mer lønnsomt  å inkludere problemstrekningen Turtnes-Øye i anbudet - dette inngikk som en opsjon i anbudsutlysningen.

» Flere saker