Handlingsprogrammet for NTP 2018-2023 (2029)

Utvalget 16.10.17.jpeg

 

Statens vegvesen har den 13/10 sendt sitt forslag til handlingsprogram for Nasjonal transportplan 2018-2023 (2029) på høring med uttalefrist 31/12-2017.

Etter innspillene blir det endelige handlingsprogrammet stadfestet i februar 2018.

 Vedlagt følger til orientering:

Stamvegutvalgets arbeidsutvalg har gitt vedlagte innspill til handlingsprogrammet

» Flere saker