Handlingsprogrammet NTP 2014-17 (23)

Det endelige handlingsprogrammet for NTP ble framlagt av Statens Vegvesen 13. februar 2014. Etter høringsrunden ble Bjørum-Skaret samt Bagn-Bjørgo og parseller på Øye-Borlag framprioritert i tid.

Handlingsprogrammet for NTP har følgende investeringsprogram for E-16:

Handlingsprogrammet-2014-17.jpg

Hele handlingsprogrammet på over 200 sider kan lastes ned her.

» Flere saker