Høgfjellskonferansen 2015 med fokus på øst-vest utredningen

Vidar-Eltun.jpg
Leder i Stamvegutvalget, Vidar Eltun, hadde innledning om E-16 alternativet.

Både statsråd Ketil Solvik-Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen var blant innlederne.

Nedenfor er det oversikt over alle innledningene som kan lastes ned.

Innledninger Høgfjellskonferansen 2015

» Flere saker