Høytidelig åpning av Rødølstunnelen

 

IMG_5946-kopi23. september 2020: Snora er klippet og Filefjellprosjektet ferdigstilt. (Foto: Lene Hovi)

Strek­nin­gen Øye-Eids­bru, med den to ki­lo­me­ter lan­ge Rø­døls­tun­ne­len, var sis­te etap­pe på Filefjellprosjektet mel­lom Bor­laug og Øye.

Da statsråd Knut Arild Hareide klippet sno­ra i Øye ons­dag, mar­ker­te han også fer­dig­stillingen av 40 kilometer vintersikker eu­ro­pa­veg mel­lom øst og vest.

- Veien over Filefjell er nå vintersikret, og binder landet sammen fra øst til vest. Veien er med på å holde Norge i gang, derfor er dette viktig for hele landet. Nå kan gods og folk komme seg tryggere fram over denne fjellovergangen, sa Hareide.

Kortet inn nesten en time

Vidar Eltun, ordfører i Vang takket samferdselsministeren, Statens vegvesen, alle entreprenører og lokalbefolkningen og minnet på at nå var reisetiden mellom Vang og Lærdal kuttet ned med nesten en time.

- I dag skal vi glede oss over det vi har fått til sammen. Bare i sommer har trafikken over Filefjell økt med cirka 50%. Vegen blir brukt, men husk å bruke den fornuftig. Kjør forsiktig, vi har ingen å miste, sa Eltun fra talerstolen.

Ord­fø­rar­kol­le­ga Au­dun Mo i Lær­dal min­te om at veg­pro­sjek­tet had­de en lang historie og tak­ket for in­tens job­bing fra tid­ligere ordførere og politikere, Stam­veg­ut­va­let og Mos sam­byg­ding, tidligerere sam­ferd­sels­mi­nis­ter Liv Signe Navarsete.

IMG_5949

Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete var på plass under åpningen i Øye. Hun var sentral i å få E16 over Filefjell inn i Nasjonal transportplan som statsråd i den rødgrønne regjeringen. Her i munter samtale med Guttorm Tysnes fra Norsk Latsebileier-Forbund. (Foto: Lene Hovi)

Se video fra åpningen ved å klikke på bildet:

Skjermbilde 2020-09-24 Kl . 10.01.22

» Flere saker