Hugaviktunnelen åpnet i Vang

IMG_4548Snoren ble klippet ved hjelp av representanter fra Hæhre, Statens Vegvesen, aksjonsgruppa for Kvamskleiva, ordfører i Vang kommune, Vidar Eltun og statssekretær Jakob Bjelland. (Foto: Lene Hovi)

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jakob Bjelland, kuttet snora utenfor Hugaviktunnelens vestlige løp til stor jubel fra lokalbefolkning og E16-entusiaster i Vang fredag 18. oktober.

Rassikringsprosjektet Kvamskleiva ble påbegynt for cirka to år siden og både Statens vegvesen og entreprenøren Hæhre kunne i dag fastslå at prosjektet har vært vellykket, ikke minst fordi det både ble rimeligere og åpnet tre måneder tidligere enn først antatt.

Den nye, trygge snarvegen gjennom rasfarlige Kvamskleiva, er 900 meter kortere enn gamlevegen.

E16 over Filefjell er nesten aldri stengt om vinteren. Når andre fjelloverganger mellom øst og vest må stenge, kommer trafikken gjennom Valdres. Inn til fredag har det ofte ført til kø og kork når store lastebiler har kjørt seg fast i Kvamskleiva.

Historikk

Reguleringsplanen for E16 Kvamskleiva ble enstemmig vedtatt i Vang kommune 23. april 2015, arkeologiske utgravninger ble foretatt sommeren 2015 og arbeidet med byggeplan var ventet ferdigstilt høsten 2016. Gjennom utarbeiding av byggeplan for E16 Kvamskleiva har det enkelte steder vist seg nødvending med noen justeringer av reguleringsplanen. Reguleringsendringen ble vedtatt 8. mai 2018.

Høsten 2018 vedtok Stortinger utbygging av vegen. Første spadestikk ble tatt høsten 2020 og 18. november ble prosjektet åpnet for ferdsel.

Rassikringsprosjektet på til sammen 5,4 km har nå fått en tunnel på 1,8 km og er en stor oppgradering på E16 over Filefjell som er er vegen med best vinterregularitet mellom øst og vest.

IMG_4560Guttorm Tysnes i Norsk Lastebileier-forbund var svært fornøyd under åpningen av Hugaviktunnelen. Han hilste fra alle yrkessjåførene som benytter E16 som nå har fått en tryggere og bedre arbeidshverdag. (Foto: Lene Hovi)

IMG_4517Åpningen av Hugaviktunnelen var et stort øyeblikk for lokalbefolkningen som bruker strekningen daglig og som med hjertet i halsen har sendt barn til skole og fritidsaktiviteter gjennom rasutsatte Kvamskleiva. (Foto: Lene Hovi)

» Flere saker