Innspill til ny NTP

 

Skjermbilde 2018-10-10 Kl . 13.19.21

Stamvegutvalgets årsmøte den 4. mai 2018 hadde spesiell fokus på   arbeidet opp mot neste NTP, og dette er nå fulgt opp i brev til Statens vegvesen der det fokuseres på

  • E16 kom styrket ut fra stortingsbehandlingen av NTP 2018-23
  • E16 bør raskt fullføres
  • Mål og strategier for E16 som foreslått i Riksvegutredningen 2015
  • Økt satsing på rassikring
  • Rask oppfølgning av Skaret-Hønefoss og Stanghelle-Arna
  • Stamvegutvalgets prioriteringer av reststrekninger opprettholdes
  • Bruk av utbedringsmidler kan videreføres i NTP 2022-27

    Vedlagt følger brevet og de to vedleggene til dette
» Flere saker