Innspillskonferanse om øst-vest forbindelsene

Den 11. juni ble det avholdt innspillskonferanse i arbeidet med øst-vest forbindelsene.

VegII.jpg.jpeg
Som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan 2018-2027 er det satt i gang en overordnet utredning om øst-vest-forbindelsene I Norge. Oppgaven er å se på betydningen og funksjonen av de ulike forbindelsene mellom øst og vest som finnes i dag, og tenke fram mot 2050. Utredningen skal gi grunnlag for å foreslå en strategi for utvikling av øst-vest-forbindelsene og å prioritere mellom forbindelsene. Prosjektgruppen arrangerte en innspillskonferanse hvor interessenter og brukere ble invitert til å gi innspill til arbeidet. Konferansen ble holdt på UBC Ullevål Stadion 11. juni 2014. Presentasjoner og sluttrapport fra møtet er lagt ut her.

» Flere saker