Konstituerende møte Stamvegutvalget

Konstituerende møte Stamvegutvalget

Det blir konstituerende møte i Stamvegutvalget for perioden 2012-15 på Tyinkrysset Høyfjellstue fredag 23. mars.

Hovedsaken blir transportetatenes forslag til NTP 2014-23 der Kjell Kvåle fra Statens Vegvesen region vest vil orientere, og der Stamvegutvalget inviteres til å drøfte/ta stilling til en felles uttalelse.

Forøvrig blir det årsmøtesaker, orienteringer om status, drøfting av mål, strategier og arbeidsform m.v.

» Flere saker