Kvamskleiva får oppstart i 2020

Kvamskleiva september 2019Kom med gode nyheter: (fra venstre): Tor André Johnsen (FrP), Jytte Sonne (KrF), Ingjerd Thon Hagaseth (V), Vegard Riseng (H) og Tor Er­ling Sæth­re (FrP). (Foto: Jørand Ødegård Lunde)

Applausen runget ut fra Mjøsvang Kafé da julaften kom til Vang og Valdres allerede torsdag 5. september. 

Tor André Johnsen (FrP) fra Stortingets transportkomite kom til Vang sammen med lokale og fylkeskommunale representanter fra regjeringspartiene. Sammen overleverte de beskjeden om at regjeringen, i statsbudsjettet for 2020, har satt av 100 millioner til oppstart av arbeidet med Kvamskleiva. 

Se video på Vang sin Facebookside her

Allerede neste sommer vil trolig arbeidet settes i gang. Kvamskleiva, slik vi kjenner den i dag, kan være historie i 2022/23.

Fire år før tiden

Planen er å bygge en 1,8 km lang tunnel og utbedring av tilstøtende veg av en strekning på 5,4 km mellom Kvam og Hugavike.

- Sammen med pågående vegprosjekter får vi nå en voldsom standardheving av E16 nord for Fagernes og vi presiserer at dette er fire år før tiden, sa Vegard Riseng (H).

Lokalt engasjement

Valdres har lenge stått samlet om å få fremskyndet Kvamskleiva, og trykket har kommet fra flere hold.

- Det er mange lokale og sterke krefter som har holdt denne saken varm og fanen høyt. Dette er en stor dag for Vang, Valdres, Innlandet og transportlinja øst-vest, sa Ingjerd Thon Hagaseth (V).

- Jeg fikk rier

Leder for Stamvegutvalget og ordfører i Vang, Vidar Eltun, var veldig glad for den gode nyheten og hadde hatt stor spenning i kroppen de halve døgnet som gikk fra han fikk beskjed om at prominente gjester ville komme til Vang denne dagen.

- Dette er den største dagen i mitt politiske liv, og da jeg fikk beskjed om at vi fikk stortingsrepresentanter og fylkeskommunale representanter fra regjeringspartiene på besøk i dag følte jeg at riene kom. Dette var en nydelig forløsning, sa Eltun til stor latter i salen.

- Dette har vært en lang prossess. Takk til regjeringens representanter, Statens vegvesen, Latebileierforbundet, tverrpolitiske organisasjoner som NHO, Stamvegutvalget, Valdres Natur- og Kulturpark, Visit Valdres og alle andre som har kjempet sammen for dette, sa Eltun.

 

Tekst:
Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

» Flere saker