KVU anbefaler Rv52 som hovedveg mellom Gol og Voss

Rv52.jpgStatens vegvesen la den 1 september på Voss fram sin konseptvalgutredning (KVU) for Rv7 og Rv52 Gol-Voss med anbefalning om at Rv52 over Hemsdal  sammen med E134 over Haukli skulle være de to hovedvegene øst-vest.

Vedlagt følger:
•    Konseptvalgutredningen (107 sider)
•    Samferdselsdepartementets pressemelding nr 197/16

Rapporten er et faglig innspill som nå skall ut på lokal  høring og gjennomgå en ekstern kvbalitetssikring. Deretter vil regjeringen fatte en politisk beslutning i tilknytning til NTP prosessen.

» Flere saker