Langstenging over Filefjell til høsten

På grunn av utfordrende spregningsarbeid ved Smedalsosen i Lærdal må Statens Vegvesen stenge E-16 for all trafikk på virkedagene mandag kl. 07.00 til fredag kl. 14.00 i tidsrommet 20. august til 12. oktober.

Les mer her:

» Flere saker