Lastebileierene krever 8.5 m vegbredde på E16

Innlandsfolket med direktørene.jpg

Fra venstre: Adm.dir Geir A . Mo i NLF, regionsjef Guttorm Tysnes, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, regionstyremedlem Johannes Kjørlien og forbundsstyremedlem Bjørn Ivar Gunhildgard. Gunhildgard er også leder i Valdres Lastebileierforening.  (Foto: Stein Inge Stølen, NLF)

- Trailerbonanzaen må være en vekker. E16 i Valdres må få 8,5 meters bredde også på de siste etappene.  Dette er den desidert mest vintersikre vegen øst-vest, men hva hjelper det hvis vogntogene kjører ut fordi vegen er for smal?

Spørsmålene ble stilt av sentrale personer i Norges Lastebileier-Forbund , da de fikk til et møte med vegdirektør Terje Moe Gustavsen under NLFs transportkonferanse i helga. 65 berginger på tre døgn gjorde inntrykk på vegdirektøren.

En viktig halvmeter

14. februar legger Vegdirektoratet fram handlingsprogrammet for riksveger de kommende åra. I forslaget legges det opp til at vegbredden på nye E16-strekninger reduseres fra 8,5 til 8 meters bredde. Det kan ikke lastebileierne akseptere:

- I mange år framover vil Filefjell være den sikreste fjellovergangen. Det vil gå svært lang tid før Hemsedal og Haukeli er ferdig utbygd. Da kan vi ikke knipe inn på den siste halvmeteren i bredden, sa adm.dir. Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund. Regionsjef Guttorm Tysnes fulgte opp med at den halvmeteren kan umulig utgjøre de store kostnadene. Etter at vegen er bygd, er det for sent å angre.

Vegdirektøren lyttet, stilte spørsmål og kom med kommentarer under møtet. Han lurte blant annet på om lastebileierne vil vente lenge på utbyggingen hvis det blir 8,5 meters bredde.

- Vi har ventet lenge nok og trenger ny veg nå, svarte NLF-delegasjonen.

Størst trafikk ved dårlig vær

- En av utfordringene er at E16 mellom Fagernes og Filefjell har størst trafikk når været er dårligst. Når det er kolonnekjøring eller stengt på de andre fjellovergangene, mangedobles trailertrafikken. Da blir det helt feil at trafikken stopper i Valdres fordi vogntogene kjører ut, sa NLF-delegasjonen og viste til JVB-direktør Helge Kvames kommentar i Avisa Valdres:

- Det faktum at vegen over Filefjell har blitt så mye bedre tiltrekker seg flere biler og ikke minst tunge kjøretøy. Men strekningene mellom Fagernes og Øye er rett og slett for smale. Når brøytebilene stadig møter på tunge, brede kjøretøy i motgående retning, må de nødvendigvis legge seg helt ut på siden. Og da er det ikke til å unngå at brøytekantene får en beskaffenhet som gjør at enkelte tunge kjøretøy havner i grøfta, sa Kvame.

Feil å sammenligne med RV9 i Setesdal

NLF-delegasjonen hadde merket seg samferdselsministerens svar til stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) i forrige uke. Ketil Solvik-Olsen sammenlignet RV9 og E16.

- Dette er to veger med helt forskjellige trafikktall og helt forskjellige funksjoner.  Det er mer enn 50 prosent større trafikk på E16 enn RV9. E16 er en gjennomkjøringsveg. Det er ikke RV 9. Og E16 er omkjøringsveg når de andre fjellovergangene er stengt. Det er heller ikke RV9, sa Tysnes og la fram sitater fra en mangeårig NLF-høvding i Agder. Kjell N. Nilsen ga full støtte i disse synspunktene.  

NLF delegasjonen skrøt av arbeidet som allerede er gjort og gjøres på E16. Filefjell er blitt fantastisk med ny tunnel og glimrende uværslys. Det jobbes med nye tunneler i Bagnskleiva og Rødøla.  Og ikke minst: mens mange vegprosjekter sprekker, har det blitt billigere på E16. Nylig kom det fram at det er spart 320 millioner kroner på strekningen Borlaug- Varpe Bru. Øye-Eidsbru bygges også for en langt lavere sum enn beregnet.

Tre krav

Guttorm Tysnes er også leder i Vegforum Innlandet. Han viste til forumets tre krav i høringssvaret angående handlingsprogrammet. Tre punkter som må prioriteres: 

  1. Vegen må være 8.5 meter bred. Vi kan ikke redusere bredden på de delene som gjenstår!
  2. Det må settes av midler til reguleringsplan og omkjøring forbi Fagernes.
  3. Kvamskleiva bør skyves fram til første del av perioden.

Han utdypet med disse argumentene:

- Når det gjelder omkjøring forbi Fagernes, ble det lagt fram trafikktall for flere sammenlignbare steder. Verken Voss, Gol, Ringebu eller Raufoss er i nærheten av å ha så høye trafikktall som «hovedstaden» i Valdres.

- Hvis RV52 blir bygd ut, legges det opp til omkjøringer utenom Gol der et av argumentene er at sentrum vil få en betydelig lavere trafikkbelastning.

- En av de vanskeligste delene av E16, er Kvamskleiva. Her er det også på høy tid at spaden settes i jorda!

- Et godt møte

- Alt i alt ble det et godt møte med perfekt timing i forhold til vær og vind. Trailer-kaoset gjorde inntrykk og vegdirektøren er helt enig i at Filefjell er den sikreste og beste fjellovergangen, konkluderte NLF-delegasjonen etter møtet.

(Tekst: NLF - Pressemledingen ble trykket i sin helhet i avisa Valdres 23. januar-18))

 

Flere oppslag om vinterkaoset på E16 vinteren 2017/18:

 

 

» Flere saker