Lokal entreprenør får utbedre Turtnes-Øye

1f 29b 07b -7060-4944-862b -9ddb 044487e8E16 Turnes-Øye i Valdres skal utbedres for å bli tryggere og bedre. (Foto: Statens vegvesen)

Etter at Statens vegvesen har evaluert tilbudene fra de tre entreprenørene som ble invitert til å gi tilbud og delta i forhandlinger om utbedringen av E16 Turtnes-Øye, er det tilbudet fra Brødrene Dokken som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Brødrene Dokken AS har konkurert med Bertelsen & Garpestad AS og Entreprenørservice AS.

Tildeling i fire faser

Etter prekvalifisering leverte de tre entreprenørene sitt første pristilbud i slutten av april. Deretter var det forhandlinger med Statens vegvesen før de leverte et nytt, revidert tilbud i slutten av mai, basert på tilbakemeldinger fra Vegvesenet under forhandlingene.

I det reviderte tilbudet kunne entreprenørene oppnå fradrag i sitt pristilbud hvis de kunne vise til spesielt gode løsninger for organisering og gjennomføring av anleggsarbeidet.

- Under evaluering av de reviderte tilbudene la vi spesielt vekt på hvordan entreprenørene ville løse trafikkavvikling, framdrift, håndtering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø samt klima og miljø. Vi fikk tre gode tilbud og alle tilbyderne leverte meget gode forslag til løsninger, noe som gjenspeiles i fradragene. Brødrene Dokken gikk av med seieren med både lavest tilbudssum og høyest fradrag, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Vegar Antonsen.

Prosjektet har ventet oppstart i august 2021.

Se tilbudene og les mer på www.vegvesen.no

» Flere saker