Lyser ut E16 Kvamskleiva

Kvamskleiva .1000x 563Edvin Rye er byggeleder for Statens vegvesenpå prosjektet E16 Kvamskleiva. (Foto: Statens vegvesen)

- Vi er på jakt etter en dyktig hovedentreprenør der elektroarbeidene inngår som en del av hovedentreprisen, sier byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen, E16 Kvamskleiva.

I første runde vil Vegvesenet prekvalifisere tre entreprenører som er med videre i konkurransen, skriver Statens vegvesen i en melding.

Prosjektet består av en 1,8 kilometer lang tunnel og 3,6 kilometer ny vei, og har en total ramme på 666 millioner kroner.

Vegvesenet ønsker å premiere tilbydere som legger fram et godt opplegg for gjennomføring og organisering.

100 millioner kroner i fradrag

- Det vil være mulig å få inn til 100 millioner i fradrag i tilbudssummen for den som skisserer gode planer for hvordan jobben skal løses og som har den rette kompetansen for å utføre jobben, sier Rye.

- Hva vil være største utfordringen med jobben?

- Arbeidet med tunnelen er avgjørende for framdriften i prosjektet. Derfor vil samspillet med elektroentprenøren være avgjørende. Trafikken på E16 vil gå gjennom anleggsområdet. En strekning av ny E16 skal etableres på fylling i Nordsvinsfjorden. Målet er å bygge veien på to år, sier Rye.

Den 5,4 kilometer lange strekningen skal avløse den smale, svingete og rasutsatte veien ved Vangsmjøsa. De siste vintrene har trafikken korket seg gjennom Kvamskleiva. Det har vært utfordringer med trafikkavviklingen på uværsdager hvor Filefjell har vært åpen for trafikk, mens andre fjelloverganger har vært stengt. Veien er rasutsatt med jevnlig nedfall på begge sider av dagens korte tunnel.

Håper på byggestart i sommer

Med ny vei vil disse problemene løse seg. Veien skal bygges som tofeltsvei med standardklasse H2 med 8,5 meters veibredde. I tunnelen er blir det profil T 9,5 for å få plass til et bredt midtfelt med rumlefelt. Det skal bygges et større kryss til fylkesvei 2510 ved Hugavike.

I dag kjører det gjennomsnittlig 1480 kjøretøy i døgnet gjennom Kvamskleiva. Andelen tunge kjøretøy er 15 prosent.

Ambisjonen for framdriften på den nye E16-strekningen tilsier byggestart etter sommerferien 2020.

Anbudsfrist er satt til 26. mars.

 


Vegprosjektet består av en 1,8 kilometer lang tunnel og 3,6 kilometer ny vei.
Montasje: Jarle Skoglund

» Flere saker