Miljøkutt gir lågare fartsgrense mellom Sandvika og Hønefoss

E 16-ringeriksbanenNy E16 og Ringeriksbanen skal gå parallelt fra Sundvolden til Hønefoss (Foto: Kjell Wold/Statens Vegvesen)

Arbeidet med kostnadskutt og utsleppsreduksjonar får konsekvensar for bilistar som skal køyre E16 mellom Sandvika og Hønefoss. Det stadfestar utbyggingsdirektør for Ringeriksporteføljen, Morten Klokkersveen:

- 100 km/t gir mindre konstruksjonar, vi kan gjenbruke større delar av dagens veg og tunnelar, og vi får lågare utslepp, forklarar han til nrk.no

Det som tidlegare gjekk under namnet Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 blei 2021 overtatt av selskapet Nye Veier. Den gigantiske veg- og jernbaneutbygginga mellom Sandvika og Hønefoss skal kutte reisetida på Bergensbanen med ein time. Parallelt med jernbanen skal det gå firefelts motorveg.

Fartsgrensa var planlagt til 110 km/t, men blir sett ned til 100 km/t.

Les heile saka på www.nrk.no

» Flere saker