Møte med Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal Rassikring Logo

Nasjonal rassikringsgruppe arbeider for at det utarbeides en 12 årlig rassikringsplan som sikrer at alle skredpunkt med høy og middels skredfaktor gjennomføres i løpet av en 12 årlig NTP periode.

I møte med Stamvegutvalgets  arbeidsutvalg den 14 august ble det gitt full støtte til dette og også gitt innspill på at både beredskap, klima og god samfunnsøkonomi kan være gode supplerende argumenter i gruppas videre arbeid med å få økte rammer til skredsikring.

 

Vedlagt følger til orientering:

 

» Flere saker