Møte med Samferdselsdepartetmentet om E-16

Arne Og Vidar Mfl _edited -1Fra departementet deltok fra venstre: konsulent Sjur Garaas, Lars Aksnes (VD) og statssekretær Geir Pollestad, mens stamvegutvalget var representert ved sekretær Arne Bang, leder Vidar Eltun, ordfører Jan Geir Solheim (Lærdal) og Reidun Gravdahl fra Oppland fylkeskommune (fotograf).

Hensikten med møtet var først og fremst å orientere om E-16 med spesielt fokus på Stamvegutvalgets tidligere oversendte innspill til NTP.

Deltagere fra Stamvegutvalget var fornøyd med møtet, og noterte seg at statssekretæren var svært godt orientert om E-16 og Stamvegutvalgets budskap.

» Flere saker