Møte om Bergen – Gävle

Den 30. mai ble det avholdt et fellesmøte mellom kommunene på norsk side for å drøfte etableringen av partnerskap E-16. Hensikten med dette er å utvikle samarbeidet langs den nye E-16 mellom Bergen - Sandvika - Hønefoss - Gardermoen - Kongsvinger - Gävle. Det ble konkludert med å etablere en interimgruppe for å videreføre dette under ledelse av ordfører Knut Hvithammer i Sør-Odal kommune. I møtet ble det også opplyst at FN hadde godkjent omklassifisering av RV35, RV2, RV200 til RV16.

Se artikkel

» Flere saker