NTP - ny organisering og prosess

 Skjermbilde 2019-04-09 Kl . 15.03.49

Samferdelsdepartementets nettside om Nasjonal Transplan

Og spesielt

Nasjonal transportplan 2022-2033 i arbeid (14/1-2019)
Her orienteres det om den nye organisering av arbeidet og alle de dokumenter som senere er lagt ut. (og er klikkbare)

Samferdselsministeren vil ha meir infrastruktur for pengene (14/1-2019)
Nytten skal økes og kostnadene skal ned.

Samferdselsministeren bestiller framtidsbilde (5/4-2019)
Bestilling av kartlegging av de viktigeste utfordringene  i transportkorridorene og et framtidsbilde  av transportomfanget fram mot 2050.

» Flere saker