Ny brosjyre om E16

Stamvegutvalget har i tilknytning til Øst-vest utredningen utarbeidet en brosjyre om E16 med argumentasjon og informasjon for at denne skal opprettholdes som en av hovedforbindelsene  mellom Østlandet og Vestlandet.  

Brosjyren kan digitalt leses her, og foreligger også i papirutgave. (Klikk på bildet).

Stamvegbrosjyre.jpg

» Flere saker