Nye Tveit bru er åpnet

IMG_5122(F.v). Anleggsleder Ronny Lappen, Dokka Entreprenør AS, byggeleder Anders Brenne og avdelingsdirektør Cato Løkken, Statens vegvesen, og ordfører Vidar Eltun, Vang kommune (Foto: Lene Hovi)

Sammen med markeringen av ny bru på E16 i Valdres, ble det også feiring av at første prosjekt i arbeidet etter Valdresmodellen er i havn.

Ordfører i Vang og vegpolitisk talsmann for Valdres, Vidar Eltun, overrakte blomster og heder til Cato Løkken, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Anders Brenne, byggleder fra Statens vegvesen og Ronny Lappen fra Dokka Entreprenør AS.

Ca 1000 biler i døgnet får nå glede av ny og bred bru.

- Nye Tveit bru er et symbol på at godt lokalt samarbeid og innovative løsninger gir mer trafikksikker veg og god fremkommelighet for mindre penger. Dette er det første av en rekke tiltak som gjøres på strekningen. Utbedringstiltakene i Nord-Aurdal er i gang, ett år før planen. Det samme gjelder Kvamskleiva som starter opp før jul. Involvering av entreprenør i planfasen gjør at Statens vegvesen kan planlegge mens vi bygger, dette gir en rask og god gjennomføring, sa Cato Løkken.

Les mer om åpningen på www.vegvesen.no

IMG_5123Nye Tveit bru er 40 meter lang, 8,5 meter bred og har 145 meter +  125 meter ny veg på hver side. Prislappen ble på 29 millioner kroner og har cirka 200 års levetid. Steinmasser fra dette arbeidet kjøres til Røn og utbedringsarbeidet som pågår lenger sør på E16 etter Valdresmodellen. (Foto: Lene Hovi)

» Flere saker