Øst-vest konferanse

Østvest-I.jpg

Den 1. desember 2014 ble det avholdrt en ny innspillskonferanse om øst-vest utredninger.

Trafikkale effekter av å satse på E-16 over Filefjell:

Østvest-II.jpg

Under konferansen ble det presentert 15 alternative veger mellom øst og vest.

Presentasjonene følger her:

Mandat Østvest-forbindelser
Trafikkanalyser i øst-vestutredningen
Øst-vest utredningen: Alternative ruter
Modeller og forutsetninger i øst-vestutredningen

Gå inn på www.ntp.dep.no

» Flere saker