Øst-vest utredningen - oppsummering av høringsuttalelser

Stamvegen.jpg.jpegStatens Vegvesen har oversendt en rapport  til  Samferdselsdepartementet som oppsummerer høringsuttalelsene som kom inn til utredningen om øst-vestforbindelsene.

Det vises til aktuelt-sakene den 26/1 om øst-vestutredningen og den 30/3 om stamvegutvalgets uttalelse til utredningen.  

Statens vegvesen har oversendt en rapport til  Samferdselsdepartementet som oppsummerer  alle (107) høringsinnspillene til utredningen om forbindelsene mellom Vestlandet og Østlandet.

Rapporten følger vedlagt her

» Flere saker