Pengedryss over Vestland og E16

Binary -3107150-1386678

Slik kan veg og bane bli på Vaksdal med ny løsning. Vist her er alternativ B1. Illustrasjon: Statens vegvesen

I dag kom regjeringen med sin første NTP-lekkasje i Vestland fylke. På et digitalt pressemøte fortalte statsminister Erna Solberg at ny E16 mellom Arna og Stanghelle ligger inne med oppstart i første periode, det vil si mellom 2022 og 2028.

- En tar sikte på oppstart av veibyggingen i 2024. Også er det snakk om å bygge jernbanebiten to til tre år senere, sa Solberg.

Hun slår dermed en lang strek over alle forslag om å skrinlegge jernbanedelen av K5-prosjektet.

- Vi legger opp til å gjennomføre utbyggingen som et fellesprosjekt mellom vei og bane. Det er viktig for å ta ut synergier mellom delvis samtidig utbygging på vei og bane. Gjensidig bruk av rømningstunneler er ett eksempel.

Kostnadsanslaget for fellesprosjektet Arna-Stanghelle er 26,4 milliarder kroner. 12,7 milliarder kroner til bane og 13,7 milliarder kroner til vei.

Les hele saken på Bergens Tidende
Mer om prosjektet på www.vegvesen.no

Jubel i Nærøydalen

Samme dag kom også nyheten om at E16 Nærøydalen blir prioritert i NTP. Vegen gjennom Nærøydalen blir rassikker, de gamle tunnelene som har gått ut på dato får avløsning og reisen mellom Sogn og Voss blir kortere og enklere.

Prosjektet strekker seg langs E16 fra Hylland i Aurland kommune til Slæen i Voss kommune, en veglengde langs eksisterende veg på cirka 10 kilometer.

Formålet med prosjektet er å sikre E16 i Nærøydalen mot ras og dertil erstatte Stalheimstunnellen og Sivletunnelen, med en lang tunnel. Prosjektet vil gi innkorting på vegen fra 10 til 8 km.

 

» Flere saker