Planprogrammet for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle er godkjent

Skjermbilde 2020-11-16 Kl . 12.24.30Foto: Statens vegvesen

Kommunal - og Moderniseringsdepartementet (KMD) opplyser i eit brev 9. november til Statens vegvesen om at Samferdselsdepartementet har fastsett planprogrammet for prosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle.

Forslag til planprogram og silingsrapport var på høyring og offentleg ettersyn i perioden 27. april - 6. juli 2018. Det kom inn 68 høyringsuttale i høyringsperioden. Statens Vegvesen har vurdert innspela, og meldt inn behov for mindre endringar i etterkant av høyringsperioden. KMD sluttar seg til Vegvesenet sine vurderingar, og ser ikkje behov for ytterlegare endringar i planprogrammet.

Les heile planprogrammet her

Forslag til reguleringsplan vert oversendt

- No som departementet har fastsett planprogrammet, inneber det at forslag til reguleringsplan kan sendast til departementet for vidare behandling, seier Gunnar Søderholm, prosjektleiar i Statens Vegvesen.

Les heile saka på www.vegvesen.no

» Flere saker