Presentasjon for Hordaland samferdselsutvalg

E-16.jpg.jpegDen 22. oktober var representanter for E-16, RV7 og E-134 invitert til orienteringer i Hordaland samferdselsutvalg.

Hordaland samferdselsutvalg hadde den 22. oktober invitert representanter fra både E-16, RV7 og E-134 om å orientere om de ulike traseèr. Fra E-16 deltok stamvegutvalgets leder Vidar Eltun. Hans innlegg følger vedlagt.

» Flere saker