Regionale møter med fylkeskommunene om NTP

Regionale-møter.jpg.jpegStyringsgruppa for NTP har avholdt regionale møter med fylkeskommunene og de største byområdene om NTP 2018-2029 - og deretter mottatt skriftlige  innspill fra disse til arbeidet i planfasen.

I tilknytning til de regionale møter mellom styringsgruppa for NTP og fylkeskommunene i august/september, ble det gitt presentasjoner og innspill - som vedrørende E16  ligger utlagt på «Regionalt møte øst» og «Regionalt møte vest» i ovenstående oversikt.

Samla oversikt over alle regionale møter her.

» Flere saker