Regjeringen prioriterer E134 med nærmere vurdering av Rv7 og Rv52

Regjeringen gir disse innspillene til Statens vegvesen sitt videre arbeid med øst-vest forbindelsene i NTP 2018-19.

Les mer fra pressemeldinga fra departementet

» Flere saker