Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: Mål om byggestart i 2019

Sundvollen.jpg.jpegSamferdselsdepartementet  har bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen starte planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss med mål om anleggsstart i 2019.

Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss  prioriteres med mål om oppstart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Den nye Ringeriksbanen vil redusere reisetiden mellom Oslo S og Hønefoss med ca 1 time og Skaret-Hønefoss vil fullføre 4-felts veg mellom Sandvika og Hønefoss.

Dette er gledelig for stamvegutvalget som i alle år har prioritert Sandvika- Hønefoss høyt, og spesielt for alle distriktene langs Bergensbanen som får 1 time raskere jernbane forbindelse til Oslo.

Nærmere orientering er gitt i Samferdelsdepartementets vedlagte  pressemelding nr 141/2015

» Flere saker