Salve nummer 1000 ble også den siste

SalvegjengenSkanska og Satens vegvesen markerte salve nummer 1000 på E16 Bjørum-Skaret med vel 20.000 kubikkmeter som også var siste sprengning. (Foto: Kjell Wold)

Milepelen skjedde onsdag 31. januar da den siste salven gikk av i Bjørkåsen på E16 Bjørum-Skaret i Hole og Bærum kommune. Og det måtte selvsagt entreprenøren Skanska og byggherren Statens vegvesen markere.

2,65 millioner kubikkk berg

Salve nummer 1000 markerer ikke bare slutten på bergsprengninger langs den nye E16-parsellen.  Den setter også sluttstrek for uttak av 2.650.000 kubikkmeter berg sprengt ut langs den vel 8,4 kilometer lange vegstrekningen over Sollihøgda.

To millioner kubikk med berg er sprengt ut i dagsonene. I tillegg til det er det sprengt ut 650.000 kubikkmeter fast berg fra de to tunnelene, Sollihøgdtunnelen (3,4 km) og Bukkesteinshøgdtunnelen (800 m).

To tunneler og massebalanse

Begivenheten i Bjørkåsen mellom de to tunnelene ble som seg hør og bør markert med en liten feiring med takketaler, klappsalver, gratulasjoner og kake.

Den siste salven på onsdag var på ca. 20.000 kubikkmeter. Av totalen på 2,65 millioner kubikk berg er 1,1 mill. tonn knust i prosjektet av Skanska. Det betyr at alt Skanska har behov for i prosjektet er knust/sortert på anlegget. Det er tilnærmet massebalanse i prosjektet.

 

 

» Flere saker