Samferdsel i Innlandet - seminar om NTP

Klikk for stort bilde
Fremtidens samferdsel i Innlandet: Foto: Einar Søberg

Rundt 140 deltakere fra kommuner, interesseorganisasjoner, transportetater, regionråd og Innlandet fylkeskommune deltok torsdag på et seminar for å gi innspill til hvordan samferdselen i Innlandet skal formes i fremtiden.

Temaene var mange da deltakerne skulle få kunnskap om arbeidet med om arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 og arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesvegene i Innlandet.

Effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem

Samferdselsdepartementet er i gang med å utarbeide forslag til NTP for perioden 2022 til 2033. Tanja Loftsgarden fra Samferdselsdepartementet fortalte på samferdselsseminaret at ny NTP blir mer overordnet og strategisk enn tidligere planer. Loftsgarden fortalte at ny NTP skal handle om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Forslag til NTP skal behandles i Stortinget i andre halvår 2021, men før den tid er det mye jobb som skal gjøres..

- Vi skal i løpet av våren 2020 få innspill fra fylkeskommunene, næringsliv og interesseorganisasjoner på prioriteringer innen transportområdet. Da departementet skaI gjøre sine prioriteringer, vil samfunnsøkonomisk lønnsomhet bli vektlagt, forklarte Lotsgarden.

Innlandet fylkeskommune er blant de som skal gi innspill til ny NTP. Fylkeskommunen skal før innspillet gis, gjennomføre regionale møter med kommunene i fylket.

- Det er nyttig med et seminar som dette i forkant av de regionale møtene, slik at kommunene får mer kunnskap om planarbeidet og fått muligheten til å stille spørsmål, sa Aud Riseng i Innlandet fylkeskommune.

Mer for pengene

Benedicte Brrun-Lie fra Jernbanedirektoratet, Fred Anton Mykland fra Statens vegvesen og Øyvind Moshagen fra Nye Veier innledet over sine organisasjoners planer for ny NTP.

Å få mer veg for pengene ble også nevnt av både Mykland fra vegvesenet og Moshagen fra Nye Veier.

- Vi må se på hva vi får til for tilgjengelige midler. I våre prioriteringer er vi opptatt av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, forklarte Mykland.

Seminaret ble streamet

Samferdselsseminaret på Hamar ble streamet. Et videoopptak av konferansen vil bli tilgjengelig i nær fremtid.

Flere innlegg

Det ble holdt en rekke innlegg på seminaret om fremtidens samferdsel i Innlandet - herunder:

» Flere saker