Siste dekkestøp på Brenna bruer

Brenna -5_varesNærbilde av dekkestøpingen. Foto: Martin Vares, Statens vegvesen

I desember ble dekkestøp på sørgående løp fullført. 18 januar ble altså dekkestøpet også på nordgående bru ferdig, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Les hele pressemeldingen her

Brenna bruer er altså to parallelle bruer, hver på ca. 120 meter lengde. Bruene befinner seg vest for den nye Bukkesteinhøgdtunnelen.

Siste dekkestøp tok 10 timer

Onsdag 18. januar ble de siste omlag 40 lengdemeter av bruoverbygningen i nordenden av brua (dvs kjørebanen som bilene skal kjøre på) støpt. 340 m3 betong ble støpt og jobben tok 10 timer å utføre.

Dette gjenstår nå 

  • Oppfylling av masser opp til brubanen i hver ende av bruene.
  • Støp av betongrekkverk for de siste ca 40.5 lengdemeter bruoverbygning i nordenden av bruene.
  • Montering av lysmaster, skiltmaster/skiltportaler.
  • Montering av sluk og overvannsledning under bruene for å samle opp alt vann på bruene og lede det bort.
  • Montering av støyskjerm på nordgående bru (ikke nødvendig på sørgående bru da støyskjermen på nordgående bru gir tilstrekkelig effekt for de boligene som må skjermes).
  • Landskapstilpassing/tilsåing med mer ved og under bruene.
  • Asfaltering og vegoppmerking (våren 2025)

 

» Flere saker