Smedalsosen - Borlaug åpnet

E16_snorklipping.jpgFungerande vegdirektør Lars Aksnes har klipt snora assistert av lærdalsordførar Jan Geir Solhem i bunad og leiar i Stamvegutvalget, Vidar Eltun. Foto: Nils Rogn

Den 30. august 2014 vart strekninga Smedalsosen - Borlaug opna.

Fungerande vegdirektør Lars Aksnes foretok den offisielle opninga ved å klippe snora. Her fekk han hjelp av ordførar i vertskommunen Lærdal, Jan Geir Solheim, og leiar i Stamvegutvalget, Vidar Eltun.

Les meir om opninga her:

Vegfest vestpå
Vellukka fellesarrangement på Filefjell

E16_VidarogNilsMagne.jpg

Leiar i Stamvegutvalget, Vidar Eltun blir intervjua av dagleg leiar i Statens vegvesen, Nils Magne Slinde. Foto: Nils Rogn

» Flere saker