St. meld. nr. 26 om Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023

Regjeringen la den 12. april fram stortingsmelding nr. 26 om Nasjonal Transportplan, der den økonomiske rammen er økt med 50% i forhold til gjeldene plan.

Les mer

Nasjonal Transportplan 2014-2023
Enklere - raskere - sikrere

Meld.St.-26.jpg

» Flere saker